4.0. تصویربرداری و تکنیک اندازه گیری ابزارهای آب بندی

از آنجایی که قطعات آب بندی به طور کلی از الاستومرها با روش قالب گیری تولید می شوند، از روش اندازه گیری مورد استفاده در ماشین آلات استفاده نمی شود. به عنوان مثال در نقشه های فنی مکانیکی؛ اگر در مورد یک بخش دایره ای صحبت می کنیم، اندازه گیری به صورت قطر داخلی، قطر بیرونی انجام می شود.

این نوع تکنیک اندازه گیری برای ماشین کاری مناسب است. اما با توجه به اینکه المان های آب بندی از مواد الاستومتری ساخته شده اند، یعنی الاستیک هستند، در برخی موارد اندازه گیری با ابعادی که در بالا توضیح داده شد غیرممکن است . به همین دلیل اندازه گیری با ابزارهای اندازه گیری کلاسیک مانند کولیس و میکرومتر بسیار دشوار است

اندازه گیری مانند نقشه فنی، که نمونه آن در زیر آورده شده است، اندازه گیری هایی را که بعداً روی محصول انجام می شود تسهیل می کند. در این نقشه فنی می بینیم که یک قطر اندازه گیری داده شده است. تحمل قطری در مقایسه با مواد فولادی بسیار زیاد است.

به همین دلیل، اشتباه نیست اگر تصور کنیم که خطاهای اندازه گیری که در حین اندازه گیری می توانند ایجاد شوند، در حد تلرانس باقی می مانند. می بینیم که تمام ابعاد بعدی قطعه آب بندی همیشه روی سطح مقطع داده می شود.

با یک نمونه مقطعی که باید از قطعه آب بندی گرفته شود، اندازه گیری بسیار آسان با ابزار اندازه گیری مانند پروفیل یا میکروسکوپ پروفیل انجام می شود. 

 

 

جدول زیر تلورانس های گرفته شده از ISO 3302-1 1999 Edition و مرتبط با موضوع را نشان می دهد. در اینجا از ستون کلاس M2-F استفاده می شود که توسط سازندگان معروف المنت آب بندی در دنیا استفاده می شود. لازم به ذکر است که این تلورانس ها حداکثر مقادیر را نشان می دهند. نکته مهم دیگر این است که همیشه لازم نیست از مقدار انحراف ± همانطور که در جدول آمده است استفاده کنید. به این ترتیب، هنگام ایجاد تلرانس برای یک محصول، با در نظر گرفتن شرایط کاری، گاهی اوقات می توان با ماندن در محدوده کل انحراف از دیگری در جهت + یا - یک تلرانس داد. 

 

جدول 3- تحمل های مجاز روی الاستومرها

 

کلاس M1

کلاس M2

کلاس M3

کلاس M4

اندازه اسمی

اف

سی

اف

سی

اف

سی

اف

سی

تلورانس ابعادی مجاز (mm)

≤ 6.3

0.10 ±

0.10 ±

0.15 ±

0.20 ±

0.25 ±

0.40 ±

0.50 ±

0.50 ±

6.3<

≤10

0.10 ±

0.15 ±

0.20 ±

0.20 ±

0.30 ±

0.50 ±

0.70 ±

0.70 ±

10 <

≤16

0.15 ±

0.20 ±

0.20 ±

0.25 ±

0.40 ±

0.60 ±

0.80 ±

0.80 ±

16<

≤25

0.20 ±

0.20 ±

0.25 ±

0.35 ±

0.50 ±

0.80 ±

1.00 ±

1.00 ±

25<

≤40

0.20 ±

0.25 ±

0.35 ±

0.40 ±

0.60 ±

1.00 ±

1.30 ±

1.30 ±

40<

≤ 63

0.25 ±

0.35 ±

0.40 ±

0.50 ±

0.80 ±

1.30 ±

1.60 ±

1.60 ±

63<

≤100

0.35 ±

0.40 ±

0.50 ±

0.70 ±

1.00 ±

1.60 ±

± 2.00

± 2.00

100<

≤160

0.40 ±

0.50 ±

0.70 ±

0.80 ±

1.30 ±

± 2.00

2.50 ±

2.50 ±

تحمل ابعادی مجاز (%)

160<

 

0.30

 

0.50

 

0.80

 

1.50

1.50

برگرفته از ISO 3302-1 (1999 EDITION).

 

 

جدول 4-T تلرانس های قابل استفاده برای محصولات PTFE یا ترموپلاستیک بدست آمده از طریق ساخت

اندازه اسمی

تحمل ها مطابق با DIN 7168 "MEDIUM"

تحمل عملیات محدود

≤ 6

0.1 ±

0.10

6<≤ 30

± 0.2

0.15

30<≤ 65

0.3 ±

0.20

65 < ≤ 120

0.3 ±

0.30

120 < ≤ 200

0.5 ±

0.40

برگرفته از DIN 7168.