ALP NO DIMENSION Ød ØD B ØD1 R1 B1
A305-020 20X27,6X4,2 20 27.6 4.2 21.5 0.8 7.2
A305-025 25X32,6X4,2 25 32.6 4.2 26.5 0.8 7.2
A305-028 28X35,6X4,2 28 35.6 4.2 29.5 0.8 7.2
A305-030 30X37,6X4,2 30 37.6 4.2 31.5 0.8 7.2
A305-032 32X39,6X4,2 32 39.6 4.2 33.5 0.8 7.2
A305-036 36X43,6X4,2 36 43.6 4.2 37.5 0.8 7.2
A305-040 40X48,8X6,3 40 48.8 6.3 41.5 0.8 9.3
A305-045 45X53,8X6,3 45 53.8 6.3 46.5 0.8 9.3
A305-050 50X58,8X6,3 50 58.8 6.3 51.5 0.8 9.3
A305-055 55X63,8X6,3 55 63.8 6.3 56.5 0.8 9.3
A305-056 56X64,8X6,3 56 64.8 6.3 57.5 0.8 9.3
A305-060 60X68,8X6,3 60 68.8 6.3 61.5 0.8 9.3
A305-063 63X71,8X6,3 63 71.8 6.3 64.5 0.8 9.3
A305-065 65X73,8X6,3 65 73.8 6.3 66.5 0.8 9.3
A305-070 70X82,2X8,1 70 82.2 8.1 72 1 12.1
A305-075 75X87,2X8,1 75 87.2 8.1 77 1 12.1
A305-080 80X92,2X8,1 80 92.2 8.1 82 1 12.1
A305-085 85X97,2X8,1 85 97.2 8.1 87 1 12.1
A305-090 90X102,2X8,1 90 102.2 8.1 92 1 12.1
A305-100 100X112,2X8,1 100 112.2 8.1 102 1 12.1
A305-105 105X117,2X8,1 105 117.2 8.1 107 1 12.1
A305-110 110X122,2X8,1 110 122.2 8.1 112 1 12.1
A305-115 115X127,2X8,1 115 127.2 8.1 117 1 12.1
A305-120 120X132,2X8,1 120 132.2 8.1 122 1 12.1
A305-125 125X137,2X8,1 125 137.2 8.1 127 1 12.1
A305-130 130X142,2X8,1 130 142.2 8.1 132 1 12.1
A305-135 135X147,2X8,1 135 147.2 8.1 137 1 12.1
A305-140 140X156X9,5 140 156 9.5 142.5 1.5 14.5
A305-150 150X166X9,5 150 166 9.5 152.5 1.5 14.5
A305-160 160X176X9,5 160 176 9.5 162.5 1.5 14.5
A305-165 165X181X9,5 165 181 9.5 167.5 1.5 14.5
A305-170 170X186X9,5 170 186 9.5 172.5 1.5 14.5
A305-180 180X196X9,5 180 196 9.5 182.5 1.5 14.5
A305-190 190X206X9,5 190 206 9.5 192.5 1.5 14.5
A305-200 200X216X9,5 200 216 9.5 202.5 1.5 14.5
A305-220 220X236X9,5 220 236 9.5 222.5 1.5 14.5
A305-240 240X256X9,5 240 256 9.5 242.5 1.5 14.5
A305-250 250X266X9,5 250 266 9.5 252.5 1.5 14.5
A305-260 260X276X9,5 260 276 9.5 262.5 1.5 14.5
A305-270 270X286X9,5 270 286 9.5 272.5 1.5 14.5
A305-280 280X296X9,5 280 296 9.5 282.5 1.5 14.5
A305-300 300X316X9,5 300 316 9.5 302.5 1.5 14.5
A305-320 320X336X9,5 320 336 9.5 322.5 1.5 14.5
A305-330 330X346X9,5 330 346 9.5 332.5 1.5 14.5
A305-360 360X376X9,5 360 376 9.5 362.5 1.5 14.5
A305-380 380X396X9,5 380 396 9.5 382.5 1.5 14.5
A305-400 400X424X14 400 424 14 402.5 2 19
A305-440 440X464X14 440 464 14 442.5 2 19
A305-450 450X474X14 450 474 14 452.5 2 19
A305-480 480X504X14 480 504 14 482.5 2 19
A305-500 500X524X14 500 524 14 502.5 2 19

آب بندی گرد و غبار A305 ما با ماشینکاری از مواد PTFE برنزی خاص و ترکیبی از حلقه اورینگ که به عنوان حلقه فشار استفاده می شود تشکیل می شود.

با توجه به نیروی اصطکاک بسیار کم که یکی از ویژگی های برتر مواد PTFE است، در سرعت های لغزشی بالا با خیال راحت از آنها استفاده می شود. آنها همچنین در سیالات غیر از روغن های معدنی با تغییر مواد اورینگ بسیار کارآمد عمل می کنند. 

 

داده های تکنیکی
دمای عملیاتی -30/+105 درجه سانتیگراد
سرعت کشویی 5 متر بر ثانیه
مواد PTFE + برنز / 70 NBR
نوع سیال روغن های معدنی
زبری سطح
  ra Rmax
سطح دینامیک ≤0.4 میکرومتر ≤3.2 میکرومتر
قطر کانال ≤1.6 میکرومتر ≤6.3 میکرومتر
سطوح جانبی ≤3.2 میکرومتر ≤16.0 میکرومتر