ALP NO DIMENSION Ød ØD B ØD1 h B1
A853-004 4X8,2X4/2,6 4 8.2 3 6.5 4 4.8
A853-004 PU 4X8,2X4/2,6 4 8.2 3 6.5 4 4.8
A853-004/1 4X7X2,8/2,4 4 7 2.7 5.6 2.8 3.5
A853-004/1 PU 4X7X2,8/2,4 4 7 2.7 5.6 2.8 3.5
A853-006 6X11,2X5/3,6 6 11.2 3.9 9 5 5.2
A853-006 PU 6X11,2X5/3,6 6 11.2 3.9 9 5 5.2
A853-006/1 6X9X2,8/2,4 6 9 2.7 8.1 2.8 3.7
A853-006/1 PU 6X9X2,8/2,4 6 9 2.7 8.1 2.8 3.7
A853-008 8X14,2X5/3,6 8 14.2 3.9 12 5 5.2
A853-008 PU 8X14,2X5/3,6 8 14.2 3.9 12 5 5.2
A853-008/1 8X11,5X3,2/2,7 8 11.5 3 10.1 3.2 4
A853-008/1 PU 8X11,5X3,2/2,7 8 11.5 3 10.1 3.2 4
A853-010 10X16,2X5,5/3,6 10 16.2 3.9 14 5.5 6
A853-010 PU 10X16,2X5,5/3,6 10 16.2 3.9 14 5.5 6
A853-010/1 10X14X3,7/3,1 10 14 3.4 12.1 3.7 4.4
A853-010/1 PU 10X14X3,7/3,1 10 14 3.4 12.1 3.7 4.4
A853-012 12X16,5X4/3,3 12 16.5 3.6 13.7 4 4.8
A853-012 PU 12X16,5X4/3,3 12 16.5 3.6 13.7 4 4.8
A853-012/1 12X16,5X4/3,4 12 16.5 3.7 14.1 4 4.9
A853-012/1 PU 12X16,5X4/3,4 12 16.5 3.7 14.1 4 4.9
A853-016 16X20,5X4/3,7 16 20.5 4 17.7 4 4.8
A853-016 PU 16X20,5X4/3,7 16 20.5 4 17.7 4 4.8
A853-016/1 16X20,5X4/3,4 16 20.5 3.7 18.1 4 4.9
A853-016/1 PU 16X20,5X4/3,4 16 20.5 3.7 18.1 4 4.9
A853-020 20X25X4,6/3,7 20 25 4 21.9 4.6 5.2
A853-020 PU 20X25X4,6/3,7 20 25 4 21.9 4.6 5.2
A853-020/1 20X25X4,6/3,85 20 25 4.15 23.1 4.6 5.35
A853-020/1 PU 20X25X4,6/3,85 20 25 4.15 23.1 4.6 5.35
A853-025 25X30X4,6/3,7 25 30 4 26.9 4.6 5.2
A853-025 25X30X4,6/3,7 25 30 4 26.9 4.6 5.2
A853-025 PU 25X30X4,6/3,7 25 30 4 26.9 4.6 5.2
A853-032 32X37,5X5/4,25 32 37.5 4.55 34.1 5 5.75
A853-032 PU 32X37,5X5/4,25 32 37.5 4.55 34.1 5 5.75

به دلیل طراحی خاص خود، یک ابزار آب بندی ترکیبی است که هم به عنوان پکینگ گلو و هم به عنوان گردگیر در سیلندرهای پنوماتیک عمل می کند.

آنها به صورت استاندارد از مواد سنگین PU و NBR تولید می شوند. 

 

داده های تکنیکی
فشار عملیاتی 16 میله 12 بار
دمای عملیاتی -30/+80 درجه سانتیگراد -30/+105 درجه سانتیگراد
سرعت کشویی 1 متر بر ثانیه 1 متر بر ثانیه
مواد 92 PU 90 NBR
نوع سیال هوای بدون تهویه هوای مطبوع
زبری سطح
  Rmax
سطح دینامیک ≤4 میکرومتر
قطر کانال ≤10 میکرومتر
سطوح جانبی ≤15 میکرومتر