ALP NO DIMENSION Ød ØD B C R1
A302-012 12X7,1X2,2 7.1 12 2.2 3 0.5
A302-030 30X19,3X4,2 19.3 30 4.2 6 1
A302-032 32X21,3X4,2 21.3 32 4.2 6 1
A302-040 40X29,3X4,2 29.3 40 4.2 6 1
A302-050 50X39,3X4,2 39.3 50 4.2 6 1
A302-060 60X44,9X6,3 44.9 60 6.3 8 1.3
A302-060/1 60X49,3X4,2 49.3 60 4.2 6 1
A302-063 63X47,9X6,3 47.9 63 6.3 8 1.3
A302-070 70X59,3X4,2 59.3 70 4.2 6 1
A302-070/1 70X54,9X6,3 54.9 70 6.3 8 1.3
A302-075 75X59,9X6,3 59.9 75 6.3 8 1.3
A302-075/1 75X64X4,2 64 75 4.2 6 1
A302-080 80X64,9X6,3 64.9 80 6.3 8 1.3
A302-085 85X69,9X6,3 69.9 85 6.3 8 1.3
A302-090 90X74,9X6,3 74.9 90 6.3 8 1.3
A302-095 95X79,9X6,3 79.9 95 6.3 8 1.3
A302-100 100X84,9X6,3 84.9 100 6.3 8 1.3
A302-1000 1000X972,7X9,5 972.7 1000.0 9.5 14.0 2.0
A302-110 110X94,9X6,3 94.9 110 6.3 8 1.3
A302-115 115X99,9X6,3 99.9 115 6.3 8 1.3
A302-120 120X104,9X6,3 104.9 120 6.3 8 1.3
A302-125 125X109,9X6,3 109.9 125 6.3 8 1.3
A302-130 130X109,5X8,1 109.5 130 8.1 10.25 1.8
A302-130/1 130X114,9X6,3 114.9 130 6.3 8 1.3
A302-140 140X124,9X6,3 124.9 140 6.3 8 1.3
A302-150 150X134,9X6,3 134.9 150 6.3 8 1.3
A302-150/1 150X134,5X6,3 134.5 150 6.3 8 1.3
A302-160 160X144,9X6,3 144.9 160 6.3 8 1.3
A302-160/1 160X139,5X8,1 139.5 160 8.1 10.25 1.8
A302-170 170X154,9X6,3 154.9 170 6.3 8 1.3
A302-180 180X164,9X6,3 164.9 180 6.3 8 1.3
A302-180/1 180X159,5X8,1 159.5 180 8.1 10.25 1.8
A302-190 190X174,9X6,3 174.9 190 6.3 8 1.3
A302-200 200X179,5X8,1 179.5 200 8.1 10.25 1.8
A302-210 210X189,5X8,1 189.5 210 8.1 10.25 1.8
A302-220 220X199,5X8,1 199.5 220 8.1 10.25 1.8
A302-225 225X204,5X8,1 204.5 225 8.1 10.25 1.8
A302-228 228X217,3X4,2 217.3 228 4.2 6 1
A302-230 230X209,5X8,1 209.5 230 8.1 10.25 1.8
A302-240 240X219,5X8,1 219.5 240 8.1 10.25 1.8
A302-240/1 240X229,3X4,2 229.3 240 4.2 6 1
A302-250 250X229,5X8,1 229.5 250 8.1 10.25 1.8
A302-260 260X236X8,1 236 260 8.1 12 1.8
A302-270 270X246X8,1 246 270 8.1 12 1.8
A302-276 276X265,3X4,2 265.3 276 4.2 6 1
A302-280 280X256X8,1 256 280 8.1 12 1.8
A302-290 290X266X8,1 266 290 8.1 12 1.8
A302-290/1 290X279,3X4,2 279.3 290 4.2 6 1
A302-300 300X276X8,1 276 300 8.1 12 1.8
A302-320 320X296X8,1 296 320 8.1 12 1.8
A302-340 340X316X8,1 316.0 340.0 8.1 12.0 1.8
A302-360 360X336X8,1 336.0 360.0 8.1 12.0 1.8
A302-380 380X356X8,1 356.0 380.0 8.1 12.0 1.8
A302-400 400X376X8,1 376.0 400.0 8.1 12.0 1.8
A302-500 500X476X8,1 476.0 500.0 8.1 12.0 1.8
A302-540 540X516X8,1 516.0 540.0 8.1 12.0 1.8
A302-600 600X576X8,1 576.0 600.0 8.1 12.0 1.8
A302-650 650X626X8,1 626.0 650.0 8.1 12.0 1.8
A302-700 700X672,7X9,5 672.7 700.0 9.5 14.0 2.0
A302-800 800X772,7X9,5 772.7 800.0 9.5 14.0 2.0
A302-860 860X832,7X9,5 832.7 860.0 9.5 14.0 2.0
A302-900 900X872,7X9,5 872.7 900.0 9.5 14.0 2.0
A302-920 920X892,7X9,5 920.0 9.5 14.0 2.0

A302 ما از یک ماده PTFE برنزی خاص با ترکیبی از ماشینکاری و یک حلقه اورینگ که به عنوان حلقه فشار دهنده استفاده می شود ساخته شده است و به عنوان تک اثر در سیلندرهای هیدرولیک کار می کند.

با توجه به نیروی اصطکاک بسیار کم که یکی از ویژگی های برتر مواد PTFE می باشد می توان از آنها در سرعت های لغزشی بالا با خیال راحت استفاده کرد همچنین با تغییر مواد اورینگ در سیالات غیر از روغن های معدنی بسیار کارآمد عمل می کنند. 

داده های تکنیکی
فشار عملیاتی 400 بار
دمای عملیاتی -30/+105 درجه سانتیگراد
سرعت کشویی 5 متر بر ثانیه
مواد PTFE + برنز / 70 NBR
نوع سیال روغن های معدنی

 

زبری سطح
  ra Rmax
سطح دینامیک ≤0.2 میکرومتر ≤2.0 میکرومتر
قطر کانال ≤1.6 میکرومتر ≤6.3 میکرومتر
سطوح جانبی ≤3.2 میکرومتر ≤15.0 میکرومتر
فضای بازده (حداکثر)
عرض اسلات فشار
150 250 400
2.2 0.30 0.20 0.15
3.2 0.40 0.25 0.15
4.2 0.40 0.25 0.20
6.3 0.50 0.30 0.20
8.1 0.60 0.35 0.25
9.5 0.70 0.50 0.30