ALP NO DIMENSION Ød ØD B C Ød1
A168-040 PU 40X25X11 25 40 11 4 35
A168-045 PU 45X30X11 30 45 11 4 40
A168-050 PU 50X35X11 35 50 11 4 45
A168-055 PU 55X40X11 40 55 11 4 50
A168-060 PU 60X45X11 45 60 11 4 55
A168-063 PU 63X48X10 48 63 10 4 58
A168-063/1 PU 63X50X10 50 63 10 4 60
A168-065 PU 65X50X11 50 65 11 4 60
A168-070 PU 70X50X13 50 70 13 5 64
A168-070/1 PU 70X55X10 55 70 10 4 64
A168-075 PU 75X55X13 55 75 13 5 69
A168-080 PU 80X60X13 60 80 13 5 74
A168-085 PU 85X70X9,3 70 85 9.3 5 79
A168-090 PU 90X70X13 70 90 13 5 84
A168-100 PU 100X80X13 80 100 13 5 94
A168-100/1 PU 100X85X10 85 100 10 5 95
A168-100/2 PU 100X80X12,5 80 100 12.5 5 94
A168-110 PU 110X90X13 90 110 13 5 104
A168-110/1 PU 110X80X19 80 110 19 7.5 104
A168-120 PU 120X100X13 100 120 13 5 114
A168-125 PU 125X100X16,2 100 125 16.2 6.5 119
A168-130 PU 130X110X12,5 110 130 12.5 6.5 124
A168-140 PU 140X115X15 115 140 15 6.5 134
A168-150 PU 150X120X19 120 150 19 8 144
A168-160 PU 160X145X12 145 160 12 6.5 154
A168-170 PU 170X155X12 155 170 12 6.5 164

نوترینگ های A168 ، با لبه آب بندی بیرونی کم طراحی شده اند، برای استفاده در کاربردهای پیستونی تولید می شوند.

این ابزار با کانال های ویژه جلوگیری از فشار هیدرواستاتیک و حلقه پشتیبانی POM استحکام تسلیم را افزایش می دهد، عملکرد و عمر کاری بالایی را ارائه می دهد.

به دلیل مواد PU ویژه سری با استحکام بالا، می توان آن را در کاربردهای سنگین استفاده کرد.

داده های تکنیکی
فشار عملیاتی 400 بار
دمای عملیاتی -30/+100 درجه سانتیگراد
سرعت کشویی 0.5 متر بر ثانیه
مواد 95 PU/POM
نوع سیال روغن های معدنی
زبری سطح
  ra Rmax
سطح دینامیک ≤0.4 میکرومتر ≤3.0 میکرومتر
قطر کانال ≤1.6 میکرومتر ≤10.0 میکرومتر
سطوح جانبی ≤3.2 میکرومتر ≤16.0 میکرومتر
فضای بازده (حداکثر) PU
  فشار
یکصد 150 250 400
حداکثر (میلی متر) 1.0 0.8 0.7 0.6