ALP NO DIMENSION Ød ØD B Ød1
A303-020 20X14X5,2 14 20 5.2 18
A303-025 25X19X5,2 19 25 5.2 23
A303-030 30X24X5,2 24 30 5.2 28
A303-031 31,5X25,5X5,2 25.5 31.5 5.2 29.5
A303-032 32X26X5,2 26 32 5.2 30
A303-035 35X29X5,2 29 35 5.2 33
A303-040 40X34X5,2 34 40 5.2 38
A303-045 45X39X5,2 39 45 5.2 43
A303-046 46X40X5,2 40 46 5.2 44
A303-050 50X44X5,2 44 50 5.2 48
A303-053 53X47X5,2 47 53 5.2 51
A303-055 55X49X5,2 49 55 5.2 53
A303-056 56X50X5,2 50 56 5.2 54
A303-060 60X54X5,2 54 60 5.2 58
A303-063 63X55X6,2 55 63 6.2 61
A303-064 64X56X6,2 56 64 6.2 62
A303-065 65X57X6,2 57 65 6.2 63
A303-070 70X62X6,2 62 70 6.2 68
A303-071 71X63X6,2 63 71 6.2 69
A303-075 75X67X6,2 67 75 6.2 73
A303-080 80X72X6,2 72 80 6.2 78
A303-085 85X77X6,2 77 85 6.2 83
A303-088 88X80X6,2 80 88 6.2 86
A303-088 88X80X6,2 80 88 6.2 86
A303-090 90X82X6,2 82 90 6.2 88
A303-095 95X87X6,2 87 95 6.2 93
A303-100 100X92X6,2 92 100 6.2 98
A303-105 105X97X6,2 97 105 6.2 103
A303-110 110X102X6,2 102 110 6.2 108
A303-112 112X104X6,2 104 112 6.2 110
A303-115 115X107X6,2 107 115 6.2 113
A303-120 120X112X6,2 112 120 6.2 118
A303-125 125X117X6,2 117 125 6.2 123
A303-130 130X122X6,2 122 130 6.2 128
A303-135 135X127X6,2 127 135 6.2 133
A303-140 140X132X6,2 132 140 6.2 138
A303-150 150X142X6,2 142 150 6.2 148
A303-160 160X152X6,2 152 160 6.2 158
A303-170 170X162X8,2 162 170 8.2 168
A303-180 180X172X8,2 172 180 8.2 178
A303-190 190X182X8,2 182 190 8.2 188
A303-200 200X192X8,2 192 200 8.2 198
A303-210 210X202X8,2 202 210 8.2 208
A303-220 220X212X8,2 212 220 8.2 218
A303-224 224X216X8,2 216 224 8.2 222
A303-230 230X222X8,2 222 230 8.2 228
A303-240 240X232X8,2 232 240 8.2 238
A303-250 250X242X8,2 242 250 8.2 248
A303-260 260X252X8,2 252 260 8.2 258
A303-270 270X262X8,2 262 270 8.2 268
A303-280 280X272X8,2 272 280 8.2 278
A303-290 290X282X8,2 282 290 8.2 288
A303-300 300X292X8,2 292 300 8.2 298
A303-310 310X302X8,2 302 310 8.2 308
A303-320 320X312X8,2 312 320 8.2 318
A303-340 340X332X8,2 332 340 8.2 338
A303-350 350X342X8,2 342 350 8.2 348
A303-360 360X352X8,2 352 360 8.2 358

درزگیرهای ضد آلودگی آلیاژ PTFE مخصوص A303 را می توان به صورت استاندارد روی پیستون استفاده کرد. A303 ما، که می تواند برای کاربردهای مختلف بنا به درخواست خاص طراحی شود، برای جلوگیری از آسیب ذرات خارجی در سیستم های هیدرولیک به ابزار آب بندی در سیستم استفاده می شود. علاوه بر این، عواقب بد اثر دیزل را که ممکن است به دلیل مشکل احتمالی هوا در روغن رخ دهد، جذب می کند. به دلیل مواد PTFE ویژه ما، ذرات نمی توانند روی مواد ما باقی بمانند و به مناطق دیگر در سیستم منتقل شوند. به این ترتیب عمر ابزار آب بندی موجود افزایش می یابد، زمان نگهداری/تعمیر کاهش می یابد و احتمال خرابی کاهش می یابد. 

داده های تکنیکی
دمای عملیاتی -45/+220 درجه سانتیگراد
سرعت کشویی 5 متر بر ثانیه
مواد PTFE + کربن
نوع سیال روغن های معدنی
زبری سطح
  ra Rmax
سطح دینامیک ≤0.3 میکرومتر ≤3.0 میکرومتر
قطر کانال ≤1.8 میکرومتر ≤10.0 میکرومتر
سطوح جانبی ≤3.2 میکرومتر ≤16.0 میکرومتر