ALP NO DIMENSION Ød ØD b B C
A158-022 PU 22X28X4,5 22 28 4.5 5 3
A158-028 PU 28X36X5,3 28 36 5.3 6.5 3
A158-040 PU 40X50X10 40 50 10 11 4
A158-040/1 PU 40X55X10 40 55 10 11 5
A158-040/2 PU 40X48X5,3 40 48 5.3 6.3 3
A158-045 PU 45X55X7 45 55 7 8 4
A158-050 PU 50X62X8,6 50 62 8.6 9.6 4.5
A158-050/1 PU 50X60X7 50 60 7 8 4
A158-050/2 PU 50X60X10 50 60 10 11 4
A158-050/3 PU 50X65X10 50 65 10 11 5
A158-050/4 PU 50X62X8 50 62 8 9 4.5
A158-060 PU 60X70X12,5 60 70 12.5 13.5 4
A158-060/1 PU 60X70X12 60 70 12 13 4
A158-065 PU 65X80X11,5 65 80 11.5 12.5 5
A158-065/1 PU 65X75X7 65 75 7 8 4
A158-070 PU 70X80X7 70 80 7 8 4
A158-080 PU 80X90X7 80 90 7 8 4
A158-100 PU 100X113X12,5 100 113 12.5 13.5 4.5

پکینگ A158 برای استفاده در کاربردهای گلو طراحی و تولید شده است.
به دلیل فرم لب خاص خود، عملکرد عالی را در فشارهای پایین ارائه می دهد.
پکینگ A158 که در کانال های باریک ترجیح داده می شود، سهولت مونتاژ را در کانال های بسته نیز فراهم می کند.

 

داده های تکنیکی
فشار عملیاتی 400 بار
دمای عملیاتی -40/+100 درجه سانتیگراد
سرعت لغزش 0.5 متر بر ثانیه
مواد 92 PU
نوع سیال روغن های معدنی
زبری سطح
  ra Rmax
سطح دینامیک ≤0.4 میکرومتر ≤3.0 میکرومتر
قطر کانال ≤1.6 میکرومتر ≤10.0 میکرومتر
سطوح جانبی ≤3.2 میکرومتر ≤16.0 میکرومتر
فضای بازده (حداکثر) 
ضخامت دیوار فشار (بار)
150 250 400
≤5 0.30 0.20 0.15
> 5 0.35 0.25 0.20