ALP NO DIMENSION Ød ØD b B C
A182-020 PU 20X30X6,3 20 30 6.3 7 5
A182-022 PU 22X30X5,7 22 30 5.7 6.3 4
A182-025 PU 25X33X5,7 25 33 5.7 6.3 4
A182-025/1 PU 25X35X8 25 35 8 9 5
A182-025/2 PU 25X33X5 25 33 5 5.6 4
A182-028 PU 28X36X5,7 28 36 5.7 6.3 4
A182-030 PU 30X38X5,7 30 38 5.7 6.3 4
A182-030/1 PU 30X40X8 30 40 8 9 5
A182-030/2 PU 30X40X6 30 40 6 6.7 5
A182-032 PU 32X40X5,7 32 40 5.7 6.3 4
A182-035 PU 35X45X6 35 45 6 6.7 5
A182-035/1 PU 35X45X8 35 45 8 9 5
A182-035/2 PU 35X50X10 35 50 10 11 7.5
A182-036 PU 36X44X5,7 36 44 5.7 6.3 4
A182-036/1 PU 36X44X8,1 36 44 8.1 9.1 4
A182-040 PU 40X50X8 40 50 8 9 5
A182-040/1 PU 40X50X6 40 50 6 6.7 5
A182-040/2 PU 40X50X9 40 50 9 10 5
A182-040/3 PU 40X50X7,3 40 50 7.3 8 5
A182-045 PU 45X55X6 45 55 6 6.7 5
A182-045/1 PU 45X53X5,7 45 53 5.7 6.3 4
A182-050 PU 50X60X7,3 50 60 7.3 8 5
A182-050/1 PU 50X65X10 50 65 10 11 7.5
A182-050/2 PU 50X60X6 50 60 6 6.7 5
A182-050/3 PU 50X60X8 50 60 8 9 5
A182-055 PU 55X75X12 55 75 12 13 10
A182-055/1 PU 55X65X6 55 65 6 6.7 5
A182-060 PU 60X68X8 60 68 8 9 4
A182-060/1 PU 60X80X12 60 80 12 13 10
A182-060/2 PU 60X70X6 60 70 6 6.7 5
A182-065 PU 65X85X12 65 85 12 13 10
A182-065/1 PU 65X75X6 65 75 6 6.7 5
A182-070 PU 70X80X8 70 80 8 9 5
A182-070/1 PU 70X80X6 70 80 6 6.7 5
A182-075 PU 75X85X6 75 85 6 6.7 5
A182-080 PU 80X90X6 80 90 6 6.7 5
A182-085 PU 85X105X12 85 105 12 13 10
A182-090 PU 90X105X9 90 105 9 10 7.5
A182-095 PU 95X110X9 95 110 9 10 7.5
A182-100 PU 100X115X9 100 115 9 10 7.5
A182-110 PU 110X130X14,5 110 130 14.5 16 10
A182-125 PU 125X140X9 125 140 9 10 7.5

پکینگ گلویی A182 برای عمر طولانی تر و عملکرد عالی فشار بالا در کاربردهای استاندارد گلویی ساخته شده است. دارای مشخصات ویژه ای برای کاهش نیروی اصطکاک ناشی از افزایش فشار و افزایش مقاومت تسلیم همزمان است.

ابزارهای آب بندی A182 را می توان در صورت درخواست مطابق با کانال های گلویی استاندارد تولید کرد.

با بهبود لبه پروفیل، آسیب هایی که ممکن است در لبه دینامیک ایجاد شود به حداقل می رسد.

داده های تکنیکی
فشار عملیاتی 400 میله
دمای عملیاتی -35/+110 درجه سانتیگراد
سرعت لغزش 0.5 متر بر ثانیه
مواد 95 PU
نوع سیال روغن های معدنی
زبری سطح
  ra Rmax
سطح دینامیک ≤0.4 میکرومتر ≤3.2 میکرومتر
قطر کانال ≤1.6 میکرومتر

≤10.0 میکرومتر

سطوح جانبی ≤3.2 میکرومتر ≤16.0 میکرومتر
فضای بازده (حداکثر S)                    
ضخامت دیوار فشار
150 250 400
≤5 0.5 0.4 0.2
> 5 0.6 0.4 0.3