ALP NO DIMENSION Ød ØD b B Ød1
A807-008 8X4,80X2,30 4.8 8 2.3 2.7 7.6
A807-008 PU 8X4,80X2,30 4.8 8 2.3 2.7 7.6
A807-008/1 8X4X2,55 4 8 2.55 3 7.6
A807-010 10X6X2,55 6 10 2.55 3 9.6
A807-010 PU 10X6X2,55 6 10 2.55 3 9.6
A807-012 12X7X2,55 7 12 2.55 3 11.6
A807-012 PU 12X7X2,55 7 12 2.55 3 11.6
A807-016 16X10X2,55 10 16 2.55 3 15.6
A807-016 PU 16X10X2,55 10 16 2.55 3 15.6
A807-018 18X12X2,55 12 18 2.55 3 17.6
A807-018 PU 18X12X2,55 12 18 2.55 3 17.6
A807-020 20X14X2,55 14 20 2.55 3 19.6
A807-020 PU 20X14X2,55 14 20 2.55 3 19.6
A807-025 25X19X3,25 19 25 3.25 3.5 24.4
A807-025 PU 25X19X3,25 19 25 3.25 3.5 24.4
A807-032 32X24X3,25 24 32 3.25 3.5 31.4
A807-032 PU 32X24X3,25 24 32 3.25 3.5 31.4
A807-040 40X32X3,25 32 40 3.25 3.5 39.4
A807-040 PU 40X32X3,25 32 40 3.25 3.5 39.4
A807-050 50X42X3,25 42 50 3.25 3.5 49.4
A807-050 PU 50X42X3,25 42 50 3.25 3.5 49.4
A807-063 63X53X4,25 53 63 4.25 4.5 62.4
A807-063 PU 63X53X4,25 53 63 4.25 4.5 62.4
A807-080 80X70X4,25 70 80 4.25 4.5 79.4
A807-080 PU 80X70X4,25 70 80 4.25 4.5 79.4
A807-100 100X90X4,25 90 100 4.25 4.5 99.4
A807-100 PU 100X90X4,25 90 100 4.25 4.5 99.4

پکینگ پیستون A807 در سیلندرهای پنوماتیک با نیروهای اصطکاک بسیار کم به دلیل لبه آب بندی دینامیک با مشخصات خاص استفاده می شود. برای کار در سیلندرهای پنوماتیکی با کورس کوتاه طراحی شده است.

آنها به صورت استاندارد از مواد PU و NBR تولید می شوند. پکینگ پیستون A807 از مواد PU در سیلندرهای پنوماتیک آلومینیومی ساخته شده است، حتی اگر هوای مورد استفاده تهویه نشده باشد، با خیال راحت کار می کند. 

 

داده های تکنیکی
مواد تشکیل دهنده استاندارد PU NBR
فشار عملیاتی 16 میله 12 بار
دمای عملیاتی -30/+80 درجه سانتیگراد -30/+105 درجه سانتیگراد
سرعت کشویی 1 متر بر ثانیه 1 متر بر ثانیه
مواد 85 PU 80 NBR
نوع سیال هوای بدون تهویه هوای مطبوع
زبری سطح
  Rmax
سطح دینامیک ≤4 میکرومتر
قطر کانال ≤10 میکرومتر
سطوح جانبی ≤15 میکرومتر