ALP NO DIMENSION Ød ØD B C Ød1 Ød2
A810-025 25X15X2,3 15 25 2.3 3 24.9 16.6
A810-030 30X20X2,3 20 30 2.3 3 29.9 21.6
A810-032 32X22X2,3 22 32 2.2 3 31.9 23.6
A810-035 35X22,5X3 22.5 35 3 3 34.9 24.1
A810-035/1 35X25X2,5 25 35 2.5 3 34.9 26.6
A810-040 40X27,5X3 27.5 40 3 3 39.9 29.1
A810-042 42X29,5X3 29.5 42 3 3 41.9 31.1
A810-045 45X32,5X3 32.5 45 3 3 44.9 34.1
A810-050 50X37,5X3 37.5 50 3 3 49.85 39.1
A810-055 55X39X3,5 39 55 3.5 3 54.85 40.6
A810-060 60X44X3,5 44 60 3.5 3 59.85 45.6
A810-063 63X47X3,5 47 63 3.5 3 62.85 48.6
A810-070 70X55,5X3,5 55.5 70 3.5 3 69.85 57.1
A810-080 80X61X4,1 61 80 4.1 3 79.85 62.6
A810-090 90X71X4,1 71 90 4.1 3 89.85 72.6
A810-100 100X79X4,6 79 100 4.6 4 99.85 80.6
A810-125 125X101X5,1 101 125 5.1 4 124.8 102.6
A810-140 140X113,5X5,6 113.5 140 5.6 5 139.8 115.1
A810-160 160X131,5X6,2 131.5 160 6.2 5 159.8 133.1
A810-200 200X163X8,8 163 200 8.8 6 199.75 164.6

A810 که برای کانال های باریک در سیلندرهای کوتاه استفاده می شود، با نیروی اصطکاک کم ماندگاری بالایی دارد و مونتاژ آسانی را فراهم می کند. 

 

داده های تکنیکی
فشار عملیاتی 12 بار
سرعت کشویی 1 متر بر ثانیه
دمای عملیاتی -30/+105 درجه سانتیگراد
مواد 70 NBR
نوع سیال هوای مطبوع
زبری سطح
  Rmax
در حال اجرا سطح ≤4 میکرومتر
قطر کانال ≤10 میکرومتر
سطوح جانبی ≤15 میکرومتر