ALP NO DIMENSION Ød ØD B C Ød1 Øds S
A111 025-017 25X17X10 17 25 10 4 24 22 4
A111 032-024 32X24X10 24 32 10 4 31 29 4
A111 040-032 40X32X10 32 40 10 4 39 37 4
A111 050-040 50X40X12,5 40 50 12.5 4 49 47 4
A111 060-050 60X50X12,5 50 60 12.5 5 59 57 4
A111 063-053 63X53X12,5 53 63 12.5 5 62 60 4
A111 070-060 70X60X12,5 60 70 12.5 5 69 67 4
A111 080-070 80X70X12,5 70 80 12.5 5 79 77 4
A111 090-080 90X80X12,5 80 90 12.5 5 88.5 86 5
A111 100-090 100X90X12,5 90 100 12.5 6 98.5 96 5

دوطرفه پیستون A111 برای استفاده در سیلندرهای هیدرولیک دو طرفه تولید می شود.
دوطرفه پیستون A111، تولید شده از مواد PU با کارایی بالا و دو ماده POM، مزایای زیادی را ارائه می دهد زیرا می تواند هم به عنوان تکیه گاه و هم به عنوان بستر استفاده شود. 

داده های تکنیکی
فشار عملیاتی 400 بار
دمای عملیاتی -40/+100 درجه سانتیگراد
سرعت لغزش 0.5 متر بر ثانیه
مواد 92 PU/POM
نوع سیال روغن های معدنی
زبری سطح
  ra Rmax
سطح دینامیک ≤0.4 میکرومتر ≤3.2 میکرومتر
قطر کانال ≤1.6 میکرومتر ≤6.3 میکرومتر
سطوح جانبی ≤3.2 میکرومتر ≤16.0 میکرومتر