ALP NO DIMENSION Ød ØD b B
A203-020/3 20X30X10/7 20 30 7 10
A203-022/2 22X32X10/7 22 32 7 10
A203-025/1 25X35X10/7 25 35 7 10
A203-030/4 30X40X10/7 30 40 7 10
A203-032/3 32X45X10/7 32 45 7 10
A203-035 35X45X10/7 35 45 7 10
A203-036/2 36X45X10/7 36 45 7 10
A203-040 40X50X10/7 40 50 7 10
A203-040/1 40X50X8/5 40 50 5 8
A203-045 45X55X10/7 45 55 7 10
A203-045/1 45X58X10/7 45 58 7 10
A203-050 50X60X10/7 50 60 7 10
A203-063 63X75X10/7 63 75 7 10
A203-065 65X75X10/7 65 75 7 10
A203-070 70X80X10/7 70 80 7 10
A203-075 75X85X10/7 75 85 7 10
A203-080 80X90X10/7 80 90 7 10
A203-090 90X100X10/7 90 100 7 10
A203-100 100X110X10/7 10 110 7 10
A203-105 105X115X10/7 105 115 7 10

NBR A203 برای جلوگیری از ورود ذرات منفی در محیط خارجی به سیستم استفاده می شود.  
A203 با نصب محکم در کانال باز با استفاده از روش های مخصوص ولکانیزاسیون تولید می شوند. 

در هنگام مونتاژ باید از ابزارهای مناسب استفاده شود و مراقب بود که لبه ها و کانال های ابزار آب بندی آسیبی نبیند.

داده های تکنیکی
دمای عملیاتی -30/+100 درجه سانتیگراد
سرعت کشویی 0.8 متر بر ثانیه
مواد 90 NBR / SAC
زبری سطح
  ra Rmax
سطح دینامیک ≤0.4 میکرومتر ≤3.2 میکرومتر
قطر کانال ≤1.6 میکرومتر ≤10.0 میکرومتر
سطوح جانبی ≤3.2 میکرومتر ≤16.0 میکرومتر