ALP NO DIMENSION Ød ØD b B C
A175-019 PU 19.05X25.4X6.35 19.05 25.4 6.35 6.98 3
A175-022 PU 22.23X28.58X3.18 22.23 28.58 3.18 3.51 3
A175-025 PU 25,4X31,75X6,35 25.4 31.75 6.35 6.98 3
A175-025/1 PU 25.4X34.93X4.76 25.4 34.93 4.76 5.28 4
A175-025/2 PU 25.4X34.93X7.94 25.4 34.93 7.94 8.71 4
A175-025/3 PU 25,4X38,1X6,35 25.4 38.1 6.35 6.98 4.5
A175-028 PU 28,58X38,1X4,76 28.58 38.1 4.76 5.28 4
A175-028/1 PU 28X40X9 28 40 9 10 4
A175-030 PU 30X40X6 30 40 6 7 4
A175-030/1 PU 30X40X9 30 40 9 10 4
A175-031 PU 31,75X38,1X6,35 31.75 38.1 6.35 6.98 3
A175-031/1 PU 31,75X41,28X7,94 31.75 41.28 7.94 8.71 4
A175-038 PU 38,1X47,63X7,94 38.1 47.63 7.94 8.71 4
A175-038/1 PU 38,1X47,63X9,53 38.1 47.63 9.53 10.49 4
A175-038/2 PU 38,1X50,8X9,53 38.1 50.8 9.53 10.49 4.5
A175-040 PU 40X50X6 40 50 6 7 4
A175-044 PU 44,45X53,98X9,53 44.45 53.98 9.53 10.49 4
A175-047 PU 47,62X57,15X9,52 47.62 57.15 9.52 10.48 4
A175-050 PU 50,8X60,33X9,53 50.8 60.33 9.53 10.49 4
A175-050/1 PU 50,8X63,5X9,53 50.8 63.5 9.53 10.49 4.5
A175-057 PU 57,15X69,85X6,35 57.15 69.85 6.35 6.98 4.5
A175-063 PU 63,5X76,2X9,53 63.5 76.2 9.53 10.49 4.5
A175-076 PU 76,2X88,9X9,53 76.2 88.9 9.53 10.49 4.5
A175-076/1 PU 76,2X95,25X15,875 76.2 95.25 15.875 17.47 5
A175-088 PU 88,9X101,6X9,53 88.9 101.6 9.53 10.49 4.5
A175-092 PU 92,08X101,6X9,53 92.08 101.6 9.53 10.49 4
A175-105 PU 105X120X9 105 120 9 10 4.5
A175-107 PU 107,95X127X15,88 107.95 127 15.88 17.47 5
A175-109 PU 109X125X10,5 109 125 10.5 11.5 4.5
A175-152 PU 152,4X171,45X15,875 152.4 171.45 15.875 17.47 5

پکینگ A175 برای استفاده در هر دو برنامه پیستونی و گلو طراحی شده است.
به دلیل O-Ring بین لبه‌های آب‌بندی، در فشارهای پایین کاهشی در عملکرد آب‌بندی وجود ندارد.
گلوگاه پیستون A175 دارای طراحی است که به لب‌های پویا اجازه می‌دهد تا در نوک فشار سریع واکنش نشان دهند. به دلیل مواد PU ویژه سری با استحکام بالا، می توان آن را در کاربردهای سنگین استفاده کرد.

داده های تکنیکی
فشار عملیاتی 400 بار
دمای عملیاتی -30/+100 درجه سانتیگراد
سرعت لغزش 0.5 متر بر ثانیه
مواد 95 PU / 70 NBR
نوع سیال روغن های معدنی
زبری سطح
  ra Rmax
سطح دینامیک ≤0.4 میکرومتر ≤3.2 میکرومتر
قطر کانال ≤1.6 میکرومتر ≤10.0 میکرومتر
سطوح جانبی ≤3.2 میکرومتر ≤16.0 میکرومتر
فضای بازده (حداکثر) 
ضخامت دیوار فشار (بار)
150 250 400
≤5 0.30 0.20 0.15
> 5 0.35 0.25 0.20