ALP NO DIMENSION b B T
APR-2,5X10 2,5X10 9.8 10 2.5
APR-2,5X15 2,5X15 14.8 15 2.5
APR-2,5X20 2,5X20 19.5 20 2.5
APR-2,5X25 2,5X25 24.5 25 2.5
APR-2,5X5,6 2,5X5,6 5.4 5.6 2.5
APR-2,5X6,5 2,5X6,5 6.3 6.5 2.5
APR-2,5X9,7 2,5X9,7 9.5 9.7 2.5
APR-2X10 2X10 9.8 10 2
APR-2X15 2X15 14.8 15 2
APR-2X20 2X20 19.5 20 2
APR-2X25 2X25 24.5 25 2
APR-3X15 3X15 14.8 15 3
APR-3X20 3X20 19.5 20 3
APR-3X25 3X25 24.5 25 3
APR-3X30 3X30 29.5 30 3
APR-4X15 4X15 14.8 15 4
APR-4X20 4X20 19.5 20 4
APR-4X25 4X25 24.5 25 4
APR-4X9,7 4X9,7 9.5 9.7 4

گایدها، نوار پلی استر رزین APR هستند که برای کاربردهای گلو و پیستون طراحی شده اند. 

 

داده های تکنیکی
دمای عملیاتی -30/+120 درجه سانتیگراد
سرعت لغزش 1.0 متر بر ثانیه
مواد رزین پلی استر
نوع سیال روغن های معدنی
زبری سطح
  ra Rmax
سطح دینامیک ≤0.3 میکرومتر ≤2.5 میکرومتر
قطر کانال ≤1.6 میکرومتر ≤10.0 میکرومتر
سطوح جانبی ≤3.2 میکرومتر ≤12.0 میکرومتر