ALP NO DIMENSION Ød ØD B C r
A106 050-036 50X36X9 36 50 9 6.5 0.3
A106 055-041 55X41X9 41 55 9 6.5 0.3
A106 060-046 60X46X9 46 60 9 6.5 0.3
A106 060-050 60X50X8 50 60 8 5 0.3
A106 063-048 63X48X11 48 63 11 7.5 0.5
A106 063-053 63X53X8 53 63 8 5 0.3
A106 065-050 65X50X11 50 65 11 7.5 0.5
A106 070-055 70X55X11 55 70 11 7.5 0.5
A106 075-060 75X60X11 60 75 11 7.5 0.5
A106 080-065 80X65X11 65 80 11 7.5 0.5
A106 080-070 80X70X11 70 80 11 5 0.3
A106 085-070 85X70X11 70 85 11 7.5 0.5
A106 090-075 90X75X11 75 90 11 7.5 0.5
A106 095-080 95X80X11 80 95 11 7.5 0.5
A106 100-085 100X85X12,5 85 100 12.5 7.5 0.5
A106 105-088 105X88X14 88 105 14 7.5 0.5
A106 105-090 105X90X12,5 90 105 12.5 7.5 0.5
A106 105-090/1 105X90X13,5 90 105 13.5 7.5 0.5
A106 110-095 110X95X12,5 95 110 12.5 7.5 0.5
A106 115-100 115X100X12,5 100 115 12.5 7.5 0.5
A106 120-105 120X105X12,5 105 120 12.5 7.5 0.6
A106 125-102 125X102X16 102 125 16 11.5 0.6
A106 130-107 130X107X16 107 130 16 11.5 0.6
A106 135-112 135X112X16 112 135 16 11.5 0.6
A106 140-117 140X117X16 117 140 16 11.5 0.6
A106 145-122 145X122X16 122 145 16 11.5 0.6
A106 150-127 150X127X16 127 150 16 11.5 0.6
A106 160-137 160X137X16 137 160 16 11.5 0.6
A106 190-167 190X167X16 167 190 16 11.5 0.6
A106 200-177 200X177X16 177 200 16 11.5 0.6
A106 220-200 220X200X16 200 220 16 10.5 0.6
A106 225-202 225X202X16 202 225 16 11.5 0.6
A106 250-222 250X222X17,5 222 250 13 17.5 0.6
A106 250-227 250X227X16 227 250 16 11.5 0.6

دوطرفه پیستون A106 برای استفاده در سیلندرهای هیدرولیک دو طرفه تولید می شود.

2 حلقه نگهدارنده POM طول عمر طولانی را تحت فشارهای بالا به حلقه آب بندی می دهد که از مواد PU ویژه با کارایی بالا ساخته شده است.

علاوه بر حلقه آب بندی PU از 4 قسمت با یک حلقه NBR و 2 حلقه نگهدارنده POM تشکیل شده است.

 
داده های تکنیکی
فشار عملیاتی 400 بار
دمای عملیاتی -30/+105 درجه سانتیگراد
سرعت لغزش 0.5 متر بر ثانیه
مواد 80 NBR / 98 PU / POM
نوع سیال روغن های معدنی
زبری سطح
  ra Rmax
سطح دینامیک ≤0.4 میکرومتر ≤3.0 میکرومتر
قطر کانال ≤1.6 میکرومتر ≤6.3 میکرومتر
سطوح جانبی ≤3.2 میکرومتر ≤16 میکرومتر
فضای بازده (حداکثر ثانیه)
  فشار
  P≤350 350<P≤600
حداکثر S 0.45 0.25