ALP NO DIMENSION Ød ØD B C R1
A159-020 PU 20X30,7X4,2 20 30.7 4.2 3.5 1
A159-022 PU 22X32,7X4,2 22 32.7 4.2 3.5
A159-025 PU 25X35,7X4,2 25 35.7 4.2 3.5 1
A159-028 PU 28X38,7X4,2 28 38.7 4.2 3.5 1
A159-030 PU 30X40,7X4,2 30 40.7 4.2 3.5 1
A159-032 PU 32X42,7X4,2 32 42.7 4.2 3.5 1
A159-035 PU 35X45,7X4,2 35 45.7 4.2 3.5 1
A159-036 PU 36X46,7X4,2 36 46.7 4.2 3.5 1
A159-038 PU 38X48,7X4,2 38 48.7 4.2 3.5 1
A159-040 PU 40X55,1X6,3 40 55.1 6.3 5.5 1.3
A159-040/1 PU 40X50,7X4,2 40 50.7 4.2 3.5 1
A159-042 PU 42X52,7X4,2 42 52.7 4.2 3.5 1
A159-045 PU 45X60,1X6,3 45 60.1 6.3 5.5 1.3
A159-045/1 PU 45X55,7X4,2 45 55.7 4.2 3.5 1
A159-048 PU 48X63,1X6,3 48 63.1 6.3 5.5 1.3
A159-048/1 PU 48X58,7X4,2 48 58.7 4.2 3.5 1
A159-050 PU 50X65,5X6,3 50 65.5 6.3 5.5 1.3
A159-050/1 PU 50X60,7X4,2 50 60.7 4.2 3.5 1
A159-050/2 PU 50X65,1X6,3 50 65.1 6.3 5.5 1.3
A159-055 PU 55X70,1X6,3 55 70.1 6.3 5.5 1.3
A159-056 PU 56X71,1X6,3 56 71.1 6.3 5.5 1.3
A159-056/3 PU 56X71,5X6,3 56 71.5 6.3 5.5 1.3
A159-060 PU 60X75,1X6,3 60 75.1 6.3 5.5 1.3
A159-063 PU 63X78,1X6,3 63 78.1 6.3 5.5 1.3
A159-065 PU 65X80,1X6,3 65 80.1 6.3 5.5 1.3
A159-070 PU 70X85,1X6,3 70 85.1 6.3 5.5 1.3
A159-075 PU 75X90,1X6,3 75 90.1 6.3 5.5 1.3
A159-080 PU 80X95,1X6,3 80 95.1 6.3 5.5 1.3
A159-080/1 PU 80X95,5X6,3 80 95.5 6.3 5.5 1.3
A159-085 PU 85X100,1X6,3 85 100.1 6.3 5.5 1.3
A159-090 PU 90X105,1X6,3 90 105.1 6.3 5.5 1.3
A159-090/2 PU 90X105,5X6,3 90 105.5 6.3 5.5 1.3
A159-095 PU 95X110,1X6,3 95 110.1 6.3 5.5 1.3
A159-095/1 PU 95X115,1X8,1 95 115.1 8.1 7.5 1.8
A159-100 PU 100X115,1X6,3 100 115.1 6.3 5.5 1.3
A159-100/2 PU 100X120X8,1 100 120 8.1 7.5 1.8
A159-105 PU 105X125,5X8,1 105 125.5 8.1 7.5 1.8
A159-105/1 PU 105X120,1X6,3 105 120.1 6.3 5.5 1.3
A159-110 PU 110X125,1X6,3 110 125.1 6.3 5.5 1.3
A159-110/1 PU 110X130,5X8,1 110 130.5 8.1 7.5 1.8
A159-115 PU 115X130,1X6,3 115 130.1 6.3 5.5 1.3
A159-118 PU 118X133,1X6,3 118 133.1 6.3 5.5 1.3
A159-120 PU 120X135,1X6,3 120 135.1 6.3 5.5 1.3
A159-125 PU 125X140,1X6,3 125 140.1 6.3 5.5 1.3
A159-125/1 PU 125X145,5X8,1 125 145.5 8.1 7.5 1.8
A159-125/2 PU 125X140,5X6,3 125 140.5 6.3 5.5 1.3
A159-127/1 PU 127X142,1X6,3 127 142.1 6.3 5.5 1.3
A159-130 PU 130X145,1X6,3 130 145.1 6.3 5.5 1.3
A159-130/1 PU 130X150,5X8,1 130 150.5 8.1 7.5 1.8
A159-135 PU 135X150,1X6,3 135 150.1 6.3 5.5 1.3
A159-138 PU 138X153,1X6,3 138 153.1 6.3 5.5 1.3
A159-140 PU 140X155,1X6,3 140 155.1 6.3 5.5 1.3
A159-140/2 PU 140X155,5X6,3 140 155.5 6.3 5.5 1.3
A159-145 PU 145X160,1X6,3 145 160.1 6.3 5.5 1.3
A159-150 PU 150X165,1X6,3 150 165.1 6.3 5.5 1.3
A159-155 PU 155X170,1X6,3 155 170.1 6.3 5.5 1.3
A159-155/1 PU 155X170,5X6,3 155 170.5 6.3 5.5 1.3
A159-160 PU 160X175,1X6,3 160 175.1 6.3 5.5 1.3
A159-160/1 PU 160X175,5X6,3 160 175.5 6.3 5.5 1.3
A159-165 PU 165X180,1X6,3 165 180.1 6.3 5.5 1.3
A159-170 PU 170X185,1X6,3 170 185.1 6.3 5.5 1.3
A159-170/1 PU 170X190,5X8,1 170 190.5 8.1 7.5 1.8
A159-175 PU 175X190,1X6,3 175 190.1 6.3 5.5 1.3
A159-180 PU 180X195,1X6,3 180 195.1 6.3 5.5 1.3
A159-180/2 PU 180X200,5X8,1 180 200.5 8.1 7.5 1.8
A159-185 PU 185X200,1X6,3 185 200.1 6.3 5.5 1.3
A159-190 PU 190X205,1X6,3 190 205.1 6.3 5.5 1.3
A159-192 PU 192X207,1X6,3 192 207.1 6.3 5.5 1.3
A159-195 PU 195X210,1X6,3 195 210.1 6.3 5.5 1.3
A159-200 PU 200X220,5X8,1 200 220.5 8.1 7.5 1.8
A159-200/1 PU 200X221X8,1 200 221 8.1 7.5 1.8
A159-205 PU 205X225,5X8,1 205 225.5 8.1 7.5 1.8
A159-210 PU 210X230,5X8,1 210 230.5 8.1 7.5 1.8
A159-215 PU 215X235,5X8,1 215 235.5 8.1 7.5 1.8
A159-220 PU 220X240,5X8,1 220 240.5 8.1 7.5 1.8
A159-220/1 PU 220X241X8,1 220 241 8.1 7.5 1.8
A159-225 PU 225X245,5X8,1 225 245.5 8.1 7.5 1.8
A159-230 PU 230X250,5X8,1 230 250.5 8.1 7.5 1.8
A159-235 PU 235X255,5X8,1 235 255.5 8.1 7.5 1.8
A159-240 PU 240X260,5X8,1 240 260.5 8.1 7.5 1.8
A159-245 PU 245X265,5X8,1 245 265.5 8.1 7.5 1.8
A159-250 PU 250X270,5X8,1 250 270.5 8.1 7.5 1.8

پکینگ گلویی A159 ما با استفاده از مواد PU با کارایی بالا و O-Ring NBR تولید می شود.

این به عنوان جایگزینی برای ابزار آب بندی ساخته شده از مواد تفلون طراحی شده است.

مزایا محصولات تفلون؛

1-همانند نمدهای تولید شده از مواد تفلون، به دستگاه مونتاژ خاصی نیاز نیست و 
بعد از مونتاژ نیازی به استفاده از دستگاه مخروطی شکل نیست.

2-در مقایسه با نمدهای طرح تفلون، مزیت قیمت بالایی دارد.

3-مقاومت تسلیم بالاتر است.

4-عملکرد آب بندی بالاتر است.

5-مقاومت فشاری بالاتر است.

داده های تکنیکی
فشار عملیاتی 500 بار
دمای عملیاتی -30/+105 درجه سانتیگراد
سرعت لغزش 0.5 متر بر ثانیه
مواد 98 PU / 70 NBR
نوع سیال روغن های معدنی
زبری سطح
  ra Rmax
سطح دینامیک ≤0.4 میکرومتر ≤3.2 میکرومتر
قطر کانال ≤1.6 میکرومتر ≤6.3 میکرومتر
سطوح جانبی ≤3.2 میکرومتر ≤16.0 میکرومتر
فضای بازده (حداکثر)
عرض اسلات فشار
150 250 400
2.2 0.25 0.20 0.15
3.2 0.30 0.20 0.10
4.2 0.35 0.35 0.15
6.3 0.40 0.25 0.20
8.1 0.50 0.30 0.20