ALP NO DIMENSION Ød ØD b C
A856-006 6X13X2,5 6 13 2.5 1.2
A856-008 8X15X2,5 8 15 2.5 1.2
A856-010 10X17X2,5 10 17 2.5 1.2
A856-012 12X19X2,5 12 19 2.5 1.2
A856-014 14X21X2,5 14 21 2.5 1.2
A856-015 15X22X2,5 15 22 2.5 1.2
A856-016 16X25X3 16 25 3 1.2
A856-020 20X29X3 20 29 3 2.2
A856-023 23X32X3 23 32 3 2.2
A856-025 25X34X3 25 34 3 2.2
A856-030 30X39X3 30 39 3 2.2
A856-040 40X49X3 40 49 3 2.2
A856-050 50X59X3 50 59 3 2.2

 

گردگیر گلویی پنوماتیک A856 برای کاربردهای گلویی پنوماتیک طراحی شده است. به دلیل طراحی جمع و جور خود، برای استفاده در گوه های گلو کوتاه مناسب هستند.

آب بند گلوگاه پنوماتیک A856 برای شیرهای پنوماتیک نیز استفاده می شود.

 

داده های تکنیکی
فشار عملیاتی 12 بار
سرعت لغزش 1 متر بر ثانیه
دمای عملیاتی -30/+105 درجه سانتیگراد
مواد 80 NBR
نوع سیال هوای مطبوع

 

زبری سطح
  Rmax
سطح دینامیک ≤0.4 میکرومتر
قطر کانال ≤10 میکرومتر