ALP NO DIMENSION Ød ØD B C
A122-012 12.7X25.4X19.05 12.7 25.4 19.05 4
A122-019 19.05X28.5X17.46 19.05 28.5 17.46 4
A122-020 20.62X33.32X33.32 20.62 33.32 33.32 4
A122-022 22.22X34.92X19.05 22.22 34.92 19.05 4
A122-028 28.57X41.27X22.22 28.57 41.27 22.22 4
A122-031 31,75X44,45X25,4 31.75 44.45 25.4 4
A122-038 38,1X50,8X25,4 38.1 50.8 25.4 4
A122-038/1 38,1X53,98X25,4 38.1 53.98 25.4 6
A122-044 44,45X57,15X25,4 44.45 57.15 25.4 4
A122-044/1 44,45X63,5X38,1 44.45 63.5 38.1 6
A122-044/2 44,45X69,85X50,8 44.45 69.85 50.8 8
A122-044/3 44,45X60,33X30,15 44.45 60.33 30.15 6
A122-050 50,8X63,5X25,4 50.8 63.5 25.4 4
A122-050/1 50,8X65X25,4 50.8 65 25.4 4
A122-050/2 50,8X66,67X25,4 50.8 66.67 25.4 6
A122-050/3 50,8X69,85X25,4 50.8 69.85 25.4 6
A122-050/4 50,8X69,85X28 50.8 69.85 28 6
A122-053 53,98X69,85X28,5 53.98 69.85 28.5 6
A122-057 57,16X76,2X25,4 57.16 76.2 25.4 6
A122-063 63,5X76,2X28,5 63.5 76.2 28.5 4
A122-063/1 63,5X78X41 63.5 78 41 4
A122-063/2 63,5X79,37X28,5 63.5 79.37 28.5 6
A122-063/3 63,5X82,55X28,5 63.5 82.55 28.5 6
A122-069 69,85X88,9X31,75 69.85 88.9 31.75 6
A122-069/1 69,85X82,55X31,75 69.85 82.55 31.75 4
A122-076 76,2X88,9X25,4 76.2 88.9 25.4 4
A122-076/1 76,2X95,25X31,75 76.2 95.25 31.75 6
A122-076/2 76,2X101,6X38,1 76.2 101.6 38.1 8
A122-082 82,55X101,6X31,75 82.55 101.6 31.75 6
A122-088 88,9X104,8X28,5 88.9 104.8 28.5 6
A122-088/1 88,9X107,95X30,16 88.9 107.95 30.16 6
A122-088/2 88,9X114,3X38,1 88.9 114.3 38.1 8
A122-095 95,25X114,3X30,16 95.25 114.3 30.16 6
A122-101 101,6X127X38,1 101.6 127 38.1 8
A122-107 107,95X127X31,75 107.95 127 31.75 6
A122-107/1 107,95X130,18X38,1 107.95 130.18 38.1 6
A122-114 114,3X133,36X31,75 114.3 133.36 31.75 6
A122-114/1 114,3X139,7X38,1 114.3 139.7 38.1 8
A122-127 127X158,75X60 127 158.75 60 8
A122-152 152,4X177,8X33,3 152.4 177.8 33.3 8

این یک ابزار آب بندی است که از ترکیب سرآستین های V شکل به دست آمده از اعمال NBR روی پارچه پنبه ای و قالب گیری آن پس از شکل گیری از قبل تشکیل می شود.

در مجموع از 7 قطعه تشکیل شده است که شامل 1 کاف جلوی POM، 3 کاف وسط پارچه ای NBR، 2 کاف میانی NBR و 1 کاف پشتی NBR پارچه ای است.

بسته‌بندی‌های A122 برای استفاده در کاربردهای گلو است که توصیه می‌شود در یک کانال از نوع اسپلیت نصب شوند. این واقعیت که ارتفاع B داکت نوع اسپلیت به میزان 7.5 درصد از ارتفاع کل بسته بندی تنظیم می شود، سهولت استفاده را فراهم می کند. سفت کردن بیش از حد آستین های بسته بندی در هنگام مونتاژ توصیه نمی شود زیرا باعث ایجاد نیروهای اصطکاک بالایی می شود. 

داده های تکنیکی
فشار عملیاتی 400 بار
دمای عملیاتی -30/+105 درجه سانتیگراد
سرعت لغزش 0.5 متر بر ثانیه
مواد 90 NBR / NBR با پارچه / POM
نوع سیال روغن های معدنی
زبری سطح
  ra Rmax
سطح دینامیک ≤0.4 میکرومتر ≤3.2 میکرومتر
قطر کانال ≤1.6 میکرومتر ≤6.3 میکرومتر
سطوح جانبی ≤3.2 میکرومتر ≤16.0 میکرومتر
فضای بازده (حداکثر) 
فشار عملیاتی  S (mm)
P≤350 0.45
350<P≤600 0.25