ALP NO DIMENSION Ød ØD B C ØD1 Ød1
A406-030 30X25,5X4,5 25.5 30 4.5 2.5 29.5 25
A406-030/2 30X26,2X3 26.2 30 3 2 29.8 26
A406-031 31X26,4X3,9 26.4 31 3.9 2.5 30.6 26
A406-035 35X30,5X4,5 30.5 35 4.5 2.5 34.5 30
A406-040/2 40X34,5X4,5 34.5 40 4.5 3 39.5 34
A406-041 41X36,4X3,9 36.4 41 3.9 2.5 40.6 36
A406-050 50X45,4X5,4 45.4 50 5.4 2.5 49.6 45
A406-051 51X45,5X4,5 45.5 51 4.5 3 50.5 45
A406-061 61X55,5X4,5 55.5 61 4.5 3 60.5 55
A406-064 64X58,5X4,5 58.5 64 4.5 3 63.5 58
A406-071 71X65,5X4,5 65.5 71 4.5 3 70.5 65
A406-076/1 76X70,5X4,5 70.5 76 4.5 3 75.5 70
A406-080 80X74,4X5,3 74.4 80 5.3 3 79.6 74
A406-081 81X74,7X5,2 74.7 81 5.2 4 80.3 74
A406-086 86X81,5X4,5 81.5 86 4.5 2.5 84.5 80
A406-090 90X84,4X4,8 84.4 90 4.8 3 89.6 84
A406-091 91X84,7X5,2 84.7 91 5.2 4 90.3 84
A406-100/3 100X90,6X7,1 90.6 100 7.1 5 99.4 90
A406-111 111,4X105X5,5 105 111.4 5.5 4 110.4 104
A406-116 116X108X6,5 108 116 6.5 4 115 107
A406-120 120X111,4X9 111.4 120 9 5 118.6 110
A406-121 121X113X6,5 113 121 6.5 4 120 112
A406-131 131X121,1X7,8 121.1 131 7.8 5 129.9 120
A406-141 141X131,1X7,8 131.1 141 7.8 5 139.9 130
A406-180 180X171,6X8,5 171.6 180 8.5 5 178.4 170
A406-200 200X191,6X8,5 191.6 200 8.5 5 198.4 190

ابزار آب بندی استاتیک A406 برای جایگزینی حلقه O-Ring و ترکیب حلقه پشتیبانی در کاربردهای استاتیک طراحی شده اند، با استفاده از مواد PU ویژه ما با کارایی بالا تولید می شوند. با توجه به طراحی آن، مشکل چرخشی که در مجموعه های اورینگ با آن مواجه می شود، حذف می شود. ابزار آب بندی استاتیک A406 که نیاز به یک حلقه پشتیبانی را با مواد با استحکام تسلیم بالا بی نیاز می کند، می تواند مطابق با کانال های اورینگ استاندارد تولید شود.

 
داده های تکنیکی
فشار عملیاتی 500 میله
دمای عملیاتی -35/+110 درجه سانتیگراد
مواد 95 PU
نوع سیال روغن های معدنی
زبری سطح
  ra Rmax
در حال اجرا سطح ≤0.8 میکرومتر ≤3.2 میکرومتر
قطر کانال ≤1.6 میکرومتر ≤6.3 میکرومتر
سطوح جانبی ≤6.3 میکرومتر ≤16.0 میکرومتر