ALP NO DIMENSION Ød ØD b B C
A187-022 PU 22X28X4,5 22 28 4.5 5 3
A187-028 PU 28X36X5,3 28 36 5.3 6.3 4
A187-040 PU 40X48X5,3 40 48 5.3 6.3 4
A187-040/1 PU 40X50X10 40 50 10 11 4.5
A187-040/2 PU 40X55X10 40 55 10 11 5.5
A187-050 PU 50X62X8 50 62 8 9 5
A187-050/1 PU 50X60X7 50 60 7 8 4.5
A187-050/2 PU 50X62X8,6 50 62 8.6 9.6 5
A187-050/3 PU 50X60X10 50 60 10 11 4.5
A187-050/4 PU 50X65X10 50 65 10 11 5.5
A187-060 PU 60X70X12 60 70 12 13 4.5
A187-060/1 PU 60X70X12,5 60 70 12.5 13.5 4.5
A187-065 PU 65X75X7 65 75 7 8 4.5
A187-065/1 PU 65X80X11,5 65 80 11.5 12.5 5.5
A187-070 PU 70X80X7 70 80 7 8 4.5
A187-080 PU 80X90X7 80 90 7 8 4.5
A187-100 PU 100X113X12,5 100 113 12.5 13.5 5
ALP KODU �L�� �d �D b B C

پکینگ های A187 برای کاربردهای گلویی طراحی شده اند. حلقه پشتیبانی POM استحکام تسلیم بالایی را فراهم می کند. به دلیل فرم لبه خاص خود، عملکرد عالی را در فشارهای پایین ارائه می دهد.


پکینگ های گلویی A187 که در کانال های باریک ترجیح داده می شوند را می توان به راحتی در کانال های بسته نیز نصب کرد. دومین لبه آب بندی دینامیکی که دارد ضخامت لایه روغن کمتری به جا می گذارد و در عین حال از ورود ذرات منفی که ممکن است از خارج سیستم می آیند به داخل سیلندر جلوگیری کند.

 

داده های تکنیکی
فشار عملیاتی 400 بار
دمای عملیاتی -40/+100 درجه سانتیگراد
سرعت لغزش 0.5 متر بر ثانیه
مواد 92 PU/POM
نوع سیال روغن های معدنی
زبری سطح
  ra Rmax
سطح دینامیک ≤0.4 میکرومتر ≤3.2 میکرومتر
قطر کانال ≤1.6 میکرومتر ≤10.0 میکرومتر
سطوح جانبی ≤3.2 میکرومتر ≤16.0 میکرومتر
فضای بازده (حداکثر) PU
  فشار
150 250 400
حداکثر S (mm) 1.0 0.8 0.6